Details

Title

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2014

Numer

No 161

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466
×