Szczegóły

Tytuł artykułu

Zastosowanie analizy morfologicznej w naukach o zarządzaniu

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2014

Numer

No 162

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×