Szczegóły

Tytuł artykułu

Metodologiczne i metodyczne aspekty prowadzenia badań naukowych w świetle badań nad lojalnością menedżerską– kontekst triangulacji teoretycznej i metodycznej

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2014

Numer

No 162

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×