Szczegóły

Tytuł artykułu

Partycypacja pracownicza w podejmowaniu decyzjia satysfakcja z pracy w MŚP – analiza relacji z wykorzystaniemmodelu AMO

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2014

Numer

No 163

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×