Details

Title

Badania studiów przypadków a eksploracja i wyja śnianie w naukach o zarządzaniu

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2014

Numer

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466
×