Details

Title

Metody i źrodła poszukiwania informacji o partnerachzagranicznych a zasięg rynkowy działalności polskichprzedsiębiorstw

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2014

Numer

No 164

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identifier

ISSN 0137-5466
×