Szczegóły

Tytuł artykułu

Skuteczny projekt crowdsourcingowy – przesłanki ,wskazówki dla firm , przykłady wdrożeń

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2014

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×