Details

Title

Rola ciała w poszukiwaniu (utraconej) tożsa-mości (na podstawie dramatu Archetyp: Medea – monolog dla kobie-ty, która czasami mówi Ivany Sajko)

Journal title

Pamiętnik Słowiański

Yearbook

2011

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0078-866X
×