Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola ciała w poszukiwaniu (utraconej) tożsa-mości (na podstawie dramatu Archetyp: Medea – monolog dla kobie-ty, która czasami mówi Ivany Sajko)

Tytuł czasopisma

Pamiętnik Słowiański

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-866X
×