Details

Title

Mieszczaństwo w serbskiej prozie autobiografi cznej nana przykładzie wybranych utworów Svetlany Velmar-Jankovići Dejana Medakovicia

Journal title

Pamiętnik Słowiański

Yearbook

2011

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0078-866X
×