Szczegóły

Tytuł artykułu

Mieszczaństwo w serbskiej prozie autobiografi cznej nana przykładzie wybranych utworów Svetlany Velmar-Jankovići Dejana Medakovicia

Tytuł czasopisma

Pamiętnik Słowiański

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-866X
×