Szczegóły

Tytuł artykułu

O miasto nierzeczywiste... Infernalne przestrzenie prozy Midraga Bilatovicia (I)

Tytuł czasopisma

Pamiętnik Słowiański

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0078-866X
×