Szczegóły

Tytuł artykułu

Słowiańszczyzna wyobrażona. Próba opisu XIX-wiecznego dyskursu slawistycznego

Tytuł czasopisma

Pamiętnik Słowiański

Rocznik

2012

Numer

No 1-2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-866X
×