Details

Title

Chorzenie ciała i nierząd mózgu. W poszukiwaniujęzyka przekładu prozy Janka Policia Kamova

Journal title

Pamiętnik Słowiański

Yearbook

2013

Numer

No 1-2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0078-866X
×