Szczegóły

Tytuł artykułu

Zdenko Radelić, Križari: gerila u Hrvatskoj 1945.-1950. Drugoizmijenjeno i dopunjeno izdanje, Alafa d. d., Hrvatski institut za povijest, Zagrzeb2011, ss. 675

Tytuł czasopisma

Pamiętnik Słowiański

Rocznik

2013

Numer

No 1-2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-866X
×