Szczegóły

Tytuł artykułu

Rigels Halili, Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmiennościi epice ludowej wśród Albańczyków i Serbów, Wydawnictwo UniwersytetuWarszawskiego, Warszawa 2012, ss. 506

Tytuł czasopisma

Pamiętnik Słowiański

Rocznik

2013

Numer

No 1-2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-866X
×