Szczegóły

Tytuł artykułu

Change in N and P Concentrations in Antarctic Streams as a Response to Change in Penguin Populations

Tytuł czasopisma

Papers on Global Change IGBP

Rocznik

2010

Numer

No 17

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1730-802X

DOI

10.2478/v10190-010-0006-2

×