Szczegóły

Tytuł artykułu

THE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTIONOF THE BLACK LOCUST(ROBINIA PSEUDOACACIA L.)IN POLAND AND ITS ROLE ON NON-FOREST LAND

Tytuł czasopisma

Papers on Global Change IGBP

Rocznik

2015

Numer

No 22

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1730-802X

DOI

10.1515/igbp-2015-0018

×