Szczegóły

Tytuł artykułu

Usefulness of PCR/RFLP and ERIC PCR techniques for epidemiological study of Haemophilus parasuis infections in pigs

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×