Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of benzoic acid and combination of benzoic acid with a probiotic containing Bacillus Cereus var. toyoi in weaned pig nutrition

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×