Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of botulinum toxin type A (BTX) on the immunohistochemical characteristics of noradrenergic and cholinergic nerve fibers supplying the porcine urinary bladder wall

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×