Szczegóły

Tytuł artykułu

Occurrence of virulence genes among Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolates from domestic animals and children

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×