Szczegóły

Tytuł artykułu

Molecular typing of Staphylococcus aureus based on PCR-RFLP of coa gene and RAPD analysis

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×