Szczegóły

Tytuł artykułu

Time-dependent changes of cytokines mRNA in bronchoalveolar lavage fluid from symptomatic Recurrent Airway Obstruction-affected horses

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×