Szczegóły

Tytuł artykułu

Antibiotic susceptibility of methicillin-resistant and methicillin-susceptible coagulase-negative staphylococci isolated from bovine mastitis

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×