Szczegóły

Tytuł artykułu

Changes in the quality of meat from roe deer (Capreolus capreolus L.) bucks during cold storage under vacuum and modified atmosphere

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×