Szczegóły

Tytuł artykułu

Porcine circovirus type 2 viremia and seroconversion in pigs from a farm affected by postweaning multisystemic wasting syndrome

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×