Szczegóły

Tytuł artykułu

Survival rate of Suid Herpesvirus (SuHV-1, Aujeszky's disease virus, ADV) in composted sewage sludge

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×