Szczegóły

Tytuł artykułu

Phagocytosis of neutrophils in rabbits infected with antigenic variants of RHD (rabbit haemorrhagic disease) virus

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×