Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of zearalenone on selected biochemical parameters in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×