Szczegóły

Tytuł artykułu

Limited genetic diversity of Aerococcus viridans strains isolated from clinical and subclinical cases of bovine mastitis in Slovakia

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×