Szczegóły

Tytuł artykułu

The identification of Anaplasma spp. isolated from fallow deer (Dama dama) on a free-range farm in eastern Poland

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×