Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of modified atmosphere packaging on the course of physical and chemical changes in chilled muscle tissue of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix, V.)

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/v10181-012-0068-5

×