Szczegóły

Tytuł artykułu

Anatoxin-a induces apoptosis of leukocytes and decreases the proliferative ability of lymphocytes of common carp (Cyprinus carpio L.) in vitro

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×