Szczegóły

Tytuł artykułu

The examination of biophysical parameters of skin (transepidermal water loss, skin hydration and pH value) in different body regions of ponies

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/v10181-012-0081-8

×