Szczegóły

Tytuł artykułu

Morphometric measurements of the seminiferous tubules of the testes in 2-year-old and 3-year-old European bison males with or without spermiogenesis

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/v10181-012-0087-2

×