Szczegóły

Tytuł artykułu

The low doses effect of experimental zearalenone (ZEN) intoxication on the presence of Ca2+ in selected ovarian cells from pre-pubertal bitches

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/v10181-012-0108-1

×