Szczegóły

Tytuł artykułu

Cryopreservation of canine semen: the effect of two extender variants on the quality and antioxidant properties of spermatozoa

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/v10181-012-0109-0

×