Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of temperature on survival of Escherichia coli O157:H7 in stored cattle slurry with respect to environmental biosafety

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/v10181-012-0124-1

×