Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of sperm acrosin activity in the arctic fox (Alopex lagopus L.) – using method developed for human spermatozoa

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/v10181-012-0121-4

×