Szczegóły

Tytuł artykułu

In vivo induction of autophagy in splenocytes of C57BL/6 and BALB/c mice infected with ectromelia orthopoxvirus

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Identyfikator

ISSN 1505-1773

×