Szczegóły

Tytuł artykułu

Pathological changes of stomach in ringed seal (Pusa hispida) from Arviat (North Canada) caused by anisakid nematodes

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2013-0009

×