Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of cortisol on neurophysin I/oxytocin and peptidyl glycine-α-amidating mono-oxygenase mRNA expression in bovine luteal and granulosa cells

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2013-0033

×