Szczegóły

Tytuł artykułu

Chicken amyloid arthropathy: serum amyloid A, interleukin-1β, interleukin-6, tumour necrosis factor-α and nitric oxide profile in acute phase (12th hour)

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2013-0034

×