Szczegóły

Tytuł artykułu

Imidazole-induced contractility of vascular smooth muscle cells in the presence of U-73122, ODQ, indomethacin and 7-nitroindazole

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2013-0040

×