Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of T-2 toxin on percentages of CD4+, CD8+, CD4+CD8+ and CD21+ lymphocytes, and mRNA expression levels of selected cytokines in porcine ileal Peyer’s patches

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2013-0046

×