Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of PCB126, 77, and 153 on the intracellular mobilization of Ca+2 in bovine granulosa and luteal cells after FSH and LH surge in vitro

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2013-0059

×