Szczegóły

Tytuł artykułu

The expression of mitochondrial, cytoplasmic and extracellular superoxide dismutase in the colonic wall of pigs suffering from swine dysenteria

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2013-0064

×