Szczegóły

Tytuł artykułu

Pharmacokinetics and pharmacodynamics (PK/PD) of irbesartan in Beagle dogs after oral administration at two dose rates

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2013-0088

×