Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) on the proliferative response of blood lymphocytes and the phagocytic activity of blood monocytes and granulocytes in calves

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.2478/pjvs-2013-0078

×